Eduardas Mieželaitis: post scriptum


Eduardas Mieželaitis (viršelis)
Eduardas Mieželaitis: post scriptum: prisiminimai apie Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai / Sudarė Vladas Braziūnas; apipavidalino Romas Orantas; knygos viršeliui panaudota Antano Sutkaus nuotrauka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 328 p.: iliustr. – Kn. taip pat Vlado Braziūno įvadas „Pro uždangos kraštelį“, p. 9–12. – ISBN 9986-39-571-1.

Literatūra ir menas 2008-02-15 nr. 3177:

Tai knyga apie Eduardą Mieželaitį, talentingą, daug kontroversijų išgyvenusį poetą ir apie jo aplinką –­ sunkų permainingą laiką. Knygos sandarą lėmė sukaupti prisiminimai ir apmąstymai, panašių leidinių tradicijos, svarbiausio personažo improvizacinė prigimtis.

Tokių sovietmečiu gebėjusių atsiskleisti ir aktyviai veikusių menininkų, koks buvo E. Mieželaitis, biografijos ir kūrybos vertinimas tebėra problema. Žmonės, nusiteikę gilintis į kontroversijas, nelabai linkę viešai skelbti vertinimus; greta suvokiančių ir mąstančių apie aukštumas ir priešybes pasitaiko krypstančių į apologetiką – iš dalies dėl žinių trūkumo. Taigi objektyvūs vertinimai priklauso ateičiai. Bet tik dabarčiai priklauso – gyvų prisiminimų autentika.

Į fotografijų ciklus sąmoningai įterptas ir oficialusis E. Mieželaičio gyvenimas.