Vladas Braziūnas (Վլադաս Բրազյունաս). Դիպտիխ լեռնային բնապատկերով (diptichas kalnų peizaže)
Կախ ընկած ժայռեր. ճաքճքոտած շուրթերով լեռնային սոճիներն են ուտում, աշնան թավամազ ամպերը` փոքրիկ
2012/12/19 Vertė / Translated by / Traduit par Էդուարդ Հարենցը (Eduard Harenc)