Rainer Maria Rilke. Rožės = Les Roses

Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses virselis

Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses: [eilėraščių ciklas] / iš prancūzų kalbos vertė [traduit en lituanien par] Vladas Braziūnas; knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Apostrofa, 2009. – 72 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., pranc. – Kn. taip pat: Šliogeris, Arvydas. Himnai Rožei, p. 61–63

Austrų poeto R. M. Rilke’s (1875–1926) eilėraščių ciklas, parašytas prancūzų kalba paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Greta vertimo pateikiamas tekstas originalo kalba. Leidinys iliustruotas Sibirkos (Trakų raj.) rožyne augančiomis senovinėmis (XVIII–XIX a.) rožėmis (www.rozes.lt).

Guy Goffette
Guy Goffette’as (g. 1947) – žymus prancūzų poetas (belgų kilmės), literatūros istorikas bei kritikas.
2008/08/20


Guy Goffette
Guy Goffette est né en 1947.
2008/08/20


Bernard Noël. Akies mitologija (Fable de l'œil)
šitiek organų ir visų šioji pradžia iš vidaus
2007/06/18 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Charles Baudelaire. Dirbtinis rojus (Les Paradis artificiels)

Mano brangi bičiule,

Sveikas protas mums sako, jog žemės daiktai tetveria neilgai, o tikroji realybė kvyti vien tik svajonėse. Kad įsavintumėm natūralią, kaip ir dirbtinę, laimę, pirmiausia privalome užtekti drąsos ją nuryti, tuo tarpu tie, kurie galbūt būtų verti tos laimės, būna kaip tik tokie, kuriuos palaima – tokia, kokią ją suvokia mirtingieji, – veikia kaip vimdomieji.

2024/01/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guy Goffette. Įžanga (Prologue)
Gal ir gerai kad žmonės po visa ko sukurti jau gyvent ne namuos o medžiuos
2008/08/20 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Inga Manelytė. Ovalioji rožių poezija
Dvidešimt keturi tarsi rožės žiedlapiai vienas į kitą elegantiškai įsisupę eilėraščiai – tai savotiška austrų poeto Rainerio Marijos Rilkės duoklė prancūzų kalbai, jos poetams ir rožių ovaliam lengvumui.
2010/06/24


Marc Fontana. Toji pritvinus širdis (Ce cœur qui déborde)
Pro pastogės langelį Vilnius aukštai aukščiausiasis skrydis godžių šviesų judesių ir jūs jūsų veidas yra
2006/08/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas