на български

Владас Бразюнас

Роден през 1952 г. в Пасвалис, Северна Литва. Учи журналистика и литовска филология във Вилнюския университет.

Европа 2001. – 2009. – Nr. 6. – Prieiga internetu (žiūrėta 2010.II.9): http://www.euro2001.net/index.shtml?page=photoatelie&file=li...

Vladas Braziūnas. вече няма къгде да живея (daugiau neturiu kur gyventi)
имаше, ала вече няма, полъх преминал, разсеяно просвирва заслепен през черната угар
2005/01/01 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. вчера е утре (vakar yra rytoj)
в предишния си конски живот аз бях жребец от погребалните
2007/06/08 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. един пиян вагон. Братислава–Вилнюс (girtas vagonas. Bratislava–Vilnius)
докато прекосявам жп линиите, злочести и злачни без теб до мойто рамо, в страна, в която ми е студено
2007/06/09 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. нощите са дълги (naktys yra didelės)
разтваря се в нощта светлокафявата ти гръд угодливият маслодаен август
2007/07/13 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. скорци и малки птички в къщичките (špokai ir mažieji uoksų paukšteliai manuos )
скорци и малки птички в къщичките ми за скорци са моите най-мощни
2008/08/20 Превод Аксиния Михайлова


Vladas Braziūnas. тук е ореолът, закриват и лицето (čia karūna, čia jos veidą uždengia)
тук е ореолът, закриват и лицето косите, а тук е малкото момче
2007/06/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. Panis Angelicus [бълг.] (Panis Angelicus)
всяка сутрин запалвам огънчето следа на този застигнал ме живот в полет
2003/05/14 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. във Вилнюс, снегът, вечерта (Vilniuje naktį sniegas)
във Вилнюс, снегът, вечерта, заблудите на лятото късно
2010/02/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. дните (dienos)
помниш ли ненаписаните ми писма? забравих чадъра си, почукванията на един бял бастун по тротоара
2010/02/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. и ще ти се отвори (ir bus atidaryta)
в твоето око памет не е нашата рижава есен
2010/02/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. старецът и морето (senis ir jūra)
старецът се поклони на пръстта и не каза нищо повече
2010/02/09 Превод Аксиния Михайлова


Владас Бразюнас. ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрата ти (šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė)
ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрата ти, тази сутрин ще спиш до късно, ще се събудиш в деня, през нощта ще си
2003/05/14 Превод Аксиния Михайлова