Vasario 12-15 d. „Litexpo“ parodų centre vyksianti 10-oji Vilniaus knygų mugė
Vasario 12-15 d. „Litexpo“ parodų centre vyksianti 10-oji Vilniaus knygų mugė bei kartu rengiama Baltijos knygų mugė lankytojus pakvies ne tik susipažinti su leidyklų naujienomis, pabendrauti su pamėgtais lietuvių bei užsienio literatūros autoriais, tačiau kartu primins, kuo šie metai Lietuvai išskirtiniai.
2009/02/08


ПРОГРАМА 4. МІЖНАРОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЮ В РАМКАХ 16 МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ (Львів)
Літературний дует
Кнутс Скуєнієкс (Латвія) та Владас Бразюнас (Литва)
Модератор Юрій Садловський
2009/09/06


Amanda Aizpuriete. Babelio nuokrašty lyja lietus (Bābeles nomalē lietus līst)
Babelio nuokrašty lyja lietus. Svẽtimos kalbos lieka už lietaus uždangos.
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Amanda Aizpuriete. Dėl kainos nesilygsim (Par cenām nerunāsim)
Dėl kainos nesilygsim. Tavo gražios akys.
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Amanda Aizpuriete. Rožių kvapu apsinuodijęs laikas (Ar rožu smaržu saindējies laiks)
Rožių kvapu apsinuodijęs laikas – ir sustojęs. Trupučiuką jo gaila
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Ak, meilyt lietaus, kad išdžiūvusi žemė sudrėktų (Ak, vēlēties lietu, lai kaltusī zeme atvilgst)
Ak, meilyt lietaus, kad išdžiūvusi žemė sudrėktų, Žolės stiebai kad vytųsi it aistringos pašėlusios rankos
2008/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Kasdien kas nors bažnyčią stato (Katru dienu kāds baznīcu ceļ)
Kasdien kas nors bažnyčią stato, Kasnakt kas nors sugriauna lig pamatų, Iš ryto viskas turi prasidėti iš naujo.
2011/03/07 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Laiškas (Vēstule)
Mamyčiuk, Atsiųsk man telegramą, Tą, per blezdingų paštą
2011/03/09 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Mano latgališka tapatybė (Muna latgaliskuo identitate)
Mano latgališka tapatybė dairosi įkypom turkų mongolų akim
2011/03/16 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Nepabaidyk angelo (Neaizbaidi eņģeli)
Nepabaidyk angelo, Kurs palinkęs virš dviejų mylimųjų
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Pilnaty (Pylnuotēs)
Mano širdis tokia pilna žodžių tavų ir tavęs, kad verčiasi per kraštus iš marškinių, nakties prakaito permerktų.
2011/03/06 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Psalmė (Psalms)
Karūnuosi mane margutėm, ir tapsiu tyra, Apklosi mane tylėjimu, ir tapsiu balta it sniegas
2011/03/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Samarietė (Samariete)
Ko gera, Tave dar galėčiau išvysti, Jei bent kiek pabėgėčiau žemyn bevarde gatvele
2011/03/09 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Savajai kartai (Savai paaudzei)
Mes esam Dievo išrinktieji šioje pavargusioj gimtinėj pečiais jos nuovargį nešioti
2015/03/17 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Anna Rancāne. Slutiškiai rudenį (Slutiški rudinī)
Sieliai šičia nebeina, Vairininko balsas Dar plaikstos Pakibęs pakrantės obelėje
2011/03/13 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Airijos vyšnia (Īrijas ķirsis)
Dublino priemiesty kovą žydėjo vyšnia Ėjau jos fotografuoti
2005/11/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Išdegusi krūtis (Izdegusī krūts)
Net kandonų turėjom savo kuprinėse Ekspedicija į moters krūtį galėjo būti pradėta
2006/08/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Kai užliejama pieva (Kad applūst pļava)
Nebežinojai, kokią suknelę vilkėjai kai ėjai čion
2006/09/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Neatėjai kartą, dar kartą (Tu neatnāci vienreiz, otrreiz)
Neatėjai kartą, dar kartą jau kažkelintą kartą nėra Tavęs
2006/09/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Plaukioti / Neplaukioti (Peldēt / Nepeldēt)
Tavęs jau kai kas yra klausęs apie plaukiojimą šią vasarą Ne kasmet turi ką atsakyti, bet šiemet negali pamiršti
2005/11/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Praėjau (Es pagāju)
Pakilo smarki muzika, prasidėjo lyg proto vėtra Įsikirto į nervų šaknis ir drebino širdį
2006/08/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Tarpekly užšalus šviesa (Aizā ir aizsalis gaiss)
Tarpekly užšalus šviesa Žibintai susidaužia, kai einama dviese
2006/09/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Te ašaros išgraužia skruostą iki kaulų (Lai asaras izgrauž vaigu līdz kaulam)
Te ašaros išgraužia skruostą iki kaulų Kaip nors parsiramstysi pusnių kaip sienų ligi pavasario
2006/08/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Vieno žmogaus turnyras (Turnīrs vienam cilvēkam)
Valstiečiai žiūri į tolumą Tu sukies apie bokštą, šauki
2006/08/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Wimo Wenderso motyvas (Vima Vendersa motīvs)
Angele, tu, matyt, negali Pajusti, kaip einant kaulai trakši
2006/09/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Žaidžiame kamuoliu (Mēs spēlējam bumbu)
Guminio kamuolio tankus garsas Dar ir šiandien tebeskamba ausyse
2006/09/15 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Eduards Aivars. Žalias eilėraštis (Zaļais dzejolis)
Tamsiajame vandeny atsiveria ir užsiveria mano meldimai Ten taip gera
2006/08/29 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Jūra ateina prie slenksčio (Jūra atnāk līdz slieksnim)
Jūra ateina prie slenksčio, pabeldžia ir nepastebimai nuslysta atgal.
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Kaip visada (Kā vienmēr)
Kaip visada rytas nupiešia mūsų veidus
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Kilmės registras. Haikas Sarkisianas (senelis) (Ciltsraksti. Haiks Sarkisjans (vecaistēvs))
Mano senelis atkilo iš Armėnijos, mano senelio ten buvo nusižiūrėtas kalnas, pasodintas medis ir susirasta žvaigždė ant žirgo ir debesio kaktos.
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Nuo vieno kvapo kito kvapan (No viena elpas otra elpā)
Nuo vieno kvapo kito kvapan lekia plaštakė
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Sapnas neturi laiko pojūčio, sapnas anapus laiko ( Sapnim nav laika izjūtas, sapnis ir ārpus laika)
Sapnas neturi laiko pojūčio, sapnas anapus laiko. Vadinas, per miegą galiu sutikt tave tik netyčia.
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Guntars Godiņš. Tikintys liks laukti (Ticīgie paliks gaidīt)
Tikintys liks laukti, netikintys leisis toliau
2008/02/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Hermanis Marģers-Majevskis. Judita Vaičiūnaitė
Vieno gražiausių savo darbų – septynių eilėraščių ciklo „Kanonas Barborai Radvilaitei“ (šiandienine estetikos samprata šiam ciklui tiktų istorinės poemos statusas) baigiamąjį eilėraštį – suprantama, pagrindinio siužeto personažo Barboros monologą – Judita Vaičiūnaitė yra pradėjusi šitaip:
2009/08/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Ilona Anita Ķepale. Šilute 1945
Zaldāti lietus nomazgāti attālinās
2018/06/13


Ilona Anita Ķepale. Šilutė 1945 (Šilute 1945)
Kareiviai lietaus numazgoti nutolsta
2018/06/13 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Imants Auziņš. Neišsipildžiusis (Nepiepildītais)
Pinklės to sapno – skauda, tai jau: ganytojas Sėliuose aš buvau.
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Imants Auziņš. Щи и капуста, arba Kaulėtas senis ligoninės palatoj (Щи и капуста, jeb Kaulainais vecis slimnīcas palātā)
Po palatą vidurnaktį braižos toks. Ką sugriebia, tas rikteli: – Leisk! Ten rusiškai knarkia, ten latviškai kosi, ir, atrodo, vokiškai aiksi…
2008/09/24 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Inese Zandere. Vilniaus traukinys (Viļņas vilciens)
išvežta nakties kelio aklame vingy
1995/08/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Apie latvių kompiuterinio žodyno rasizmą (Par latviešu datorvārdnīcas rasismu)
Rašau suomiškai – kompiuteris sako, turi būt komiškai rašau daniškai – kompiuteris sako, turi būt paniškai
2011/03/19 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Idealus pabėgėlis (à la 1943–1945) (Ideālais bēglis (à la 1943-45))
Iš Latvijos bėgdamas jis pasiėmė tik tris daiktus
2011/03/18 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Kukutis aplanko Stokholmą (Kukutis apciemo Stokholmu)
Artumas Stokholmo nuo Žuveliškių!
1985/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Lapkritis (Novembris)
Tamsi vienakryptė gatvė baigias ten pat kur prasideda
2011/03/12 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Lietuva, 1990-ųjų kovas (Lietuva, 1990. gada marts)
Ar pavasaris šiemet ne per ankstyvas? Ar nepasirodė jis tiesiog vienašališkai
1990/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Miłosz (Milošs)
Akyse atsispindi Lietuvos ežerai, Lenkijos gatvės
2004/01/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Palà – praeitie (Pag' - pagātne)
Iš garsiakalbių garsiai kalba praeitis Kokia praeitis? Ir – kalba ką?
2011/03/21 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Juris Kronbergs. Svečioje šalyje (Svešā zemē)
Per sapną buvau svečioje šalyje, viešbuty, bet jis buvo ir mano namai.
2011/03/17 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. aš būsiu kaip parke suolas (es būšu parkā par solu)
aš būsiu kaip parke suolas kai užeis atlydys
2009/08/17 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. aš esu toli viešėjęs (es pabiju tālos ciemos)
aš esu toli viešėjęs buvęs makedonijoj
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. aš švelniai vis apie tave galvosiu (es uzmanīgi domāšu par tevi)
aš švelniai vis apie tave galvosiu labai iš lėto vis apie tave galvosiu
2009/07/30 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. augustus divinus (augustus divinus)
augustus divinus nešasi pilną sterblę perbrendusių širdžių ir slyvų
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. esi šešėlis virpantis vėjelis (tu esi ēna tu esi vēja virma)
esi šešėlis virpantis vėjelis kuris per mano ežerą skrieja
2009/07/31 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Glaudus keimarys (Ciešā jumī)
kai žmonės skaitys šį gailujį skiautinį žodžius šiuos nepašauktus neišmaldautus
1968/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. iš batų kojas iš pančių širdis (noausim kājas atpīsim sirdis)
iš batų kojas iš pančių širdis pakarsim medy dieną nelemtą
2011/04/22 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Jei mes (Ja mēs)
neieškosim pasaulio kaltės ir kruvinos nelauksim kometos
2008/03/02 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt (Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt)
Kiek saulėtekių gali žmogus atlaikyt, Jei širdis jam kasryt plūsta
1963/03/01 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Laivas (Kuģis)
buvau debesis nusileidau miško viršūnėn ir likau medis
2011/04/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. Lu Ši-kanio rankos (Lu Ši-kaņa rokas)
Istorija trumpa. Pianistui Sulaužė rankas.
2009/07/27 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Knuts Skujenieks. m+k+č
per patį vidudienį patį karštymetį pagiriais nuo vorupių ir nuo liūgynų dangun krištoliniai ūkai
2009/08/11 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas