Yasuhiro Yotsumoto 四元康祐. lankstas (回路)
pirmoji kūdikio šypsena po nakties dangumi pritvinkusi milžino galios
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Yasuhiro Yotsumoto 四元康祐. Tėtis yra kvailys (パパはバカだ)
Tėtis man sudavė per užpakalį. Aš iš tikrųjų įširdęs.
2009/01/14 Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas