Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai

Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai viršelis


Braziūnas, Vladas. Braziūnas, Vladas. Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai / Knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – 78 p.

Vladas Braziūnas. Kuosa Kro nuklauso vaiko mintis
Kas man sugalvojo tokią paiką galvą, – vaikas tik galvoja, o girdžiu, kaip kalba:
2017/10/01


Vladas Braziūnas. Kuosos Kro greitoji sapnų pagalba
O aš sapnavau giltinę – katiną su dalgiu.
2017/10/01