Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija

Randulinas
Šioje antologinėje rinktinėje spausdinama daugiausia XX a., taip pat ir keletas ankstesnių amžių autorių eilėraščių, parašytų visomis penkiomis rašytinėmis retoromanų tarmėmis bei bendrine retoromanų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – 132 p. – Gretut. tekstas liet., retoromanų.