на български

Владас Бразюнас

Роден през 1952 г. в Пасвалис, Северна Литва. Учи журналистика и литовска филология във Вилнюския университет. Работил е като университетски преподавател, в културни и литературни издания, в това число и във вестника "Literatura ir menas" ("Литература и изкуство"). От 1996 г. се занимава изключително с литературно творчество. Член е на Съюза на литовските писатели и на литовския ПЕН клуб. Има над десет [16] поетични сборника, есеистични сборници, преводач е на поезия и проза от Хърватия, Франция, Латвия, Полша, Сърбия, Русия, Украйна и др. През 2002 г. получава украинската държавна награда "Тарас Шевченко" за високохудожествените си преводи на литовски на украинска поезия. За пръв път публикува през 1974 г., а първата му стихосбирка "Докато светкавицата се движи" остава в архивите на издателствата цели седем години, заради "идеологическа и творческа незрялост". В годината, в която излиза – 1983 г., тя е наградена за най-успешен поетичен дебют, а през следващите години Бразюнас получава десетки други награди за поетическото си творчество. През 2002 г. Владас Бразюнас получава и първа награда на националния поетичен конкурс, организиран под патронажа на президентството по случай 750-годишнината от създаването на Литовската държава, а през 2003 г. поемата му е публикувана и в самостоятелна книга.

Стиховете му са преведени на десетки езици, включително и на български (Владас Бразюнас. Поезия. ИК "Нов Златорог", 2005). Стиховете му са преведени на десетки езици, включително и на български (Владас Бразюнас. Поезия. ИК "Нов Златорог", 2005).

Поетическият стимул за Владас Бразюнас е балтийският дух. Поетът се слива с традицията, обновявайки я, вдъхва свежест и живот в литовското слово, преработва народни мотиви и утвърждава красотата на родния си край. За поета езикът е и инструмент, и източник на безкрайни възможности. В него е фиксирана паметта на народа, но той трябва да се обновява, да се вливат в него неологизми, съизмерими с духа на новото време. Затова и понятието Европа не носи толкова географско значение, колкото е израз на ново съществуване. Живее и работи във Вилнюс.

(Бел. прев.)

Европа 2001. – 2009. – Nr. 6. – Prieiga internetu (žiūrėta 2010.II.9): http://www.euro2001.net/index.shtml?page=photoatelie&file=li...