veľke sú noci / grandes sont les nuits / naktys yra didelės (2006)

Braziunas, Vladas. /veľke sú noci / grandes sont les nuits / naktys yra didelės/ / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – 44 p.