Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika

2007-07-05 18:00
Magnus Ducatus Poesis emblema
Emblemos dailininkė Taida Balčiūnaitė

Liepos 5 d., ketvirtadienį, 18.00 Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, skambės kūrinys, sulydytas iš lietuvių ir artimų kaimyninių tautų poetų balsų ir muzikos garsų, – poliloginis Magnus Ducatus Poesis poezijos ir muzikos vyksmas, skiriamas Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai. Pasirodymą rengia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos talkinamas to paties pavadinimo – Magnus Ducatus Poesis – tarptautinis menininkų sambūris.

Klausytojus pirmiausia pasitiks ne vien savo šalyse gerai pažįstamų muzikų, improvizacijos virtuozų Mieczyslawo Litwinskio (Lenkija), Algirdo Klovos (Lietuva), Todaro Kaškurevičiaus (Baltarusija), Rūtos ir Valdžio Muktupavelų (Latvija) įvairiais plataus kultūrinio regiono tautų instrumentais atliekama muzika, turtinga aliuzijų į erdvius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. Į muzikinę improvizaciją įvairiakalbėmis eilėmis ir jų vertimais į vienas kito kalbas įsilies poetų bei poezijos vertėjų balsai – skirtingų nuotaikų, vis kitokios ritmikos, kitokio temperamento. Poezijos kalbos rugtyniaus, liesis į gaudžią nesusikalbėjimo Babelę – ir vėl skleisis kiekviena atskirai, kiekviena savo nepakartojamu balsu, į tą balsą įsiklausys, jam atlieps vis kitos kalbos balsas, „kitos kalbos“ muzika. Muzika nesiliaus, netils, muzikos tyla bus tik įsiklausymo pauzės, muzika skambės per visą vyksmą, galiausiai nejučia, bet veržliai pereis į ryškią avagardinę improvizaciją.

Šio vieningo poliloginio poetinio-muzikinio vyksmo pirmtakas – lygiai prieš metus Minske, Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske, kai pirmąkart buvo iškelta Magnus Ducatus Poesis vėliava ir dabartinis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas tarė lemtingus žodžius: „Magnus Ducatus Poesis skelbiu įkurtą!“.

Šiemet poezijai atstovauja įvairių kartų poetai Eugenijus Ališanka, Vladas Braziūnas, Vytautas Dekšnys, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Kornelijus Platelis (Lietuva), Georgijus Jefremovas (Lietuva / Rusija), Uladzimeras Arlovas, Andrejus Chadanovičius, Maryja Martysevič (Baltarusija), Barbara Gruszka-Zych (Lenkija), Romualdas Mieczkowskis (Lietuva / Lenkija), Andrijus Bondaras (Ukraina). Šie kūrybos žmonės gerai pažįstas vienas kito poeziją, ją verčia, yra profesiškai susirūpinę poezijos vertimų kultūra, jaučia tai, kas įvardintina ne vien istorine, bet ir šiandienine plataus regiono, kadaise vadinto Didžiąja Lietuvos Kunigaikštyste, ir artimiausių jos kaimynų poetinės bei apkritai meninės kultūros bendrumais, siekia ryškinti kiekvienos šių kultūrų autentiškas kryptis, reiškinius bei asmenybes kaip bendrą regiono tapatybę ir kaip atskirų tapatybių polifoniją.

Iki liepos 5-osios „Petro ofseto“ leidykla pateiks ir gražią (dailininkė Sigutė Chlebinskaitė) Magnus Ducatus Poesis knygą – pirmąjį jo almanachą. Jame – šiemetinio poezijos vyksmo dalyvių ir kitų poetų eilės originalo bei kitomis Magnus Ducatus Poesis dalyvių kalbomis, taip pat kompaktinė vaizdo ir garso plokštelė su pernykščio vyksmo vaizdais bei muzikos ir eilių garsais.

http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=721094