Magnus Ducatus Poesis (2007)

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – 288 p.: iliustr. – Priedas: kompaktinė vaizdo ir garso plokštelė (DVD).

Šiame almanache, pirmajame jo numeryje, skelbiami pirmojo poliloginio poezijos ir muzikos vyksmo Magnus Ducatus Poesis dalyvių poetų eilėraščiai ir jų vertimai į kitas vyksmo dalyvių kalbas – lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai, ukrainiškai, rusiškai. Kompaktinėje vaizdo ir garso plokštelėje, leidžiamoje drauge su almanachu – pirmojo Magnus Ducatus Poesis viešo pasirodymo įrašas, jo autorius – Vladimiras Andronovas (Baltarusija). Be poetų ir daugiausia vienas kito poezijos vertėjų, jų eilėraščius drauge „skaito“ ir muzikai Algirdas Klova (Lietuva), Todaras Kaškurevičius (Baltarusija), Rūta ir Valdis Muktupavelai (Latvija). Pasirodymo vieta ir laikas – Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje, Minskas, 2006 m. liepos 5 d. – minint Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną.