Maskvoje - muzikinis poetinis vakaras, skirtas Vlado Braziūno kūrybai

2007-11-30 19:00

2007 m. lapkričio 30 d. „Jurgio Baltrušaičio namuose“ Maskvoje įvyks muzikinis poetinis vakaras „Iš naminio audimo dainos“, skirtas lietuvių poeto Vlado Braziūno kūrybai. Renginio metu bus pristatytos dvi knygos poezijos antologija „Magnus Ducatus Poesis: Ribų įveika (Vilnius, 2007) ir profesoriaus Skirmanto Valento mokslinis poezijos nagrinėjimas „Mė(lynojo) nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje“ (Vilnius, 2007). Muzikines poetines kompozicijas su Vlado Braziūno eilėraščiais atliks kompozitorius Algirdas Klova, grojantis kanklėmis, smuiku, rageliu, fleita ir kitais instrumentais. Taip pat bus parodyti Arvydo Baryso filmo „Iš naminio audimo dainos“ fragmentai. Profesorius Skirmantas Valentas skaitys Vlado Braziūno eilėraščius verstus į rusų kalbą.

Vladas Braziūnas – žymus lietuvių poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, Lietuvos P.E.N. centro narys, 12 poezijos rinkinių autorius, Magnus Ducatus Poesis sambūrio, jungiančio lietuvių, gudų, ukrainiečių ir lenkų žodžio dailides, vienas iš įkūrėjų (2006 m.). Pasak Skirmanto Valento, šio poeto kūryboje, iš vienos pusės, susijungia baltų tautų pasaulis, kuriame tiesiami tiltai tarp gyvųjų ir mirusių kalbų, tarsi lingvistiniuose tyrinėjimuose nyksta riba tarp lietuvių, latvių, prūsų, jotvingių bei jų žodžių, o iš kitos pusės – eilėraščiuose laisvas tautas vėl tarytum sujungia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, prisikėlusi, kaip pranašavo Adomas Mickevičius, Magnus Ducatus Poesis pavidalu.

Vakaras rengiamas kartu su Rusijos mokslų akademijos A.M. Gorkio Pasaulinės literatūros institutu.

S.Valento „Mė(lynojo)nulio lingvistika“
Kultūros ministerijos informacija, delfi.lt, lrt.lt