Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Tal Nitzan טל ניצן

זמן זרוי

בבוקר השמש מתירה את הצמות וסורקת את שערה בענפי הצמרות כך הפשתן יתארך כצמות כך בסיבי השמש ינצנצו נדוניות הו לִבנת-סיבים כחולת-ניצנים כחולת-עיניים לִבנת-פנים סרטי משי וטבעת זהב עמלים בוקר-בוקר עם זריחת החמה

2008.X.1–4 Druskininkuose, organizacijų Literature Across Frontiers ir Lietuviškos knygos surengtose tarptautinėse vertėjų dirbtuvėse, versta iš prancūzų kalbos (į ją vertė Genovaitė Dručkutė) – gyvai bendradarbiaujant su autoriumi.

Vladas Braziūnas

sėja


iš ryto saulė kasas paleidus aukštais pušynais plaukus šukuojas kad būtų linas ilgas kaip kasos kad saulės pluoštais tvaskėtų kraičiai o baltapluoščiai mėlynažiedžiai o baltaveidės mėlynaakės šilkų kasnykai ir aukso žiedas darbai kas rytą kaip saulės pateka

Braziūnas, Vladas. Išeinančios pušys: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1992. – P. 58;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 70–71. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.