Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Tal Nitzan טל ניצן

* * *


על חופיה של סְוָליָה זרויֵי הפרג מזִמרת האריג הטווּי ביד מן הבד העדין והגס כאחד מן הבהיר והכהה שבַּקרובים וּבַשארים
מן הימים שבהם שיסעו את התוף ואילפו את האש בלי בושה לצד שולי הגג של שכֵנם של אחיהם לַבוץ העיקש
כה הזהירו הבקרים וגאו יסודות הכסף של הבית וחרמשו של המורֵד שהצליפה בו רוח התנדנד על עץ ועל טיט והבהיק

Vladas Braziūnas


* * *

iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos iš švelniausios šiurkščios gelumbės iš skaisčiausios tamsios giminės iš to meto kai tratino būgną besarmatiškai pratino ugnį prie šelmens savo artimo brolio savo brolį prie smengančio molio taip skaistėjo taip tvino rytai sidabriniai trobų pamatai taip švytėjo pakartą ant balkio plakė vėjai sukilėlio dalgį

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga) – P. 53;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 16. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.