saula prė laidos

saula prė laidos virselis

Braziūnas, Vladas
Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme] / Vladas Braziūnas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 96 p. + 1 kompaktinė garso plokštelė (CD). – (Lituanistikos židinys).
Kn. taip pat: Apie tarmiško žodžio malonę / Danguolė Mikulėnienė, p. 5–6.
ISBN 978-9955-704-67-6

Rinkinyje skelbiami Vlado Braziūno eilėraščiai, parašyti jo gimtąja šiaurės panevėžiškių (Pasvalio) tarme. Greta – paties autoriaus šių eilėraščių filologinis (ne poetinis) vertimas į bendrinę lietuvių kalbą ir Astos Leskauskaitės įrašyta kompaktinė autoriaus skaitomų eilėraščių garso plokštelė. Filologinis eilėraščių vertimas ir plokštelė – tai pagalba skaitytojui geriau suvokti nuo bendrinės lietuvių kalbos itin besiskiriančia tarme parašytas eiles. Rašmenys pasirinkti paties autoriaus, iš dialektologams įprastos fonetinės transkripcijos panaudoti tik patys būtiniausi elementai.
Knygos dailininkė Dalia Šimavičiūtė.

 

TARMĖ – TAI IR TĖVIŠKĖ


Maloniai kviečiame į vakarą, kuris vyks 2009 m. balandžio mėn. 28 d. (antradienį), 17 val. Signatarų namų salėje (Pilies g. 26).
Apie tai, kas dedasi ont krašta Mūšos, tos laimiongos upės, ir kad saula prė laidos

MINTIMIS DALYSIS:
poetas Vladas Braziūnas,
prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas),
prof. dr. Skirmantas Valentas (Šiaulių universitetas),
prof. habil. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Šiaulių universitetas),
doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas),
doc. dr. Irena Kruopienė (Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica),
dailininkė Jadvyga Visockienė (Kaunas),
Pasvalio kultūros centro folkloro kolektyvas Rags.

Vakaro metu bus galima įsigyti Vlado Braziūno knygą Saula prė laidos ir Petro Vileišio apysakos Jons ir Aniutia iliustruotą leidinį (dailininkė J. Visockienė).

RENGĖJAI:
Signatarų namai
Vileišių kolegija
Kalbos praktikos centras Lingua Lituanica
Lietuvių kalbos draugija
Pasvaliečių bendrija Vilniuje
Pasvalio kultūros centras

 

Kvietimas

Lietuvių kalbos institutas pradeda leisti LITUANISTIKOS ŽIDINIO knygų seriją

Kviečiame į pirmosios šios serijos knygos –

Vlado Braziūno eilėraščių,

parašytų gimtąja Pasvalio tarme,

rinkinio SAULA PRĖ LAIDOS –

pristatymą

kovo 12 d. 16 val. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje (P. Vileišio 5, Vilnius)

Dalyvauja autorius,

literatūrologės Viktorija Daujotytė,

Donata Mitaitė,

tautosakininkė Bronė Stundžienė,

poetas Justinas Kubilius