Fañch Peru


* * *

Yenijenn En oabl glas-gwenn Nijadenn tric'hornek Houidi gouez Rividik

Peru, Fañch. Etrezek an aber sall: (Primskeudennoù) = Vers l’estuaire salé: (Images d’un instant). - Montroulez: Divyezhek, 1995. – P. 90.

Fañch Peru

* * *

Didieji šalčiai Dangus nublyškęs Tęsiasi skrydis trikampis Šaltmirių Ančių

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 13.