Fañch Peru


* * *

Izel-vor en aber Ur veradenn rous-ruz E-kreiz al lec'hid

Peru, Fañch. Etrezek an aber sall: (Primskeudennoù) = Vers l’estuaire salé: (Images d’un instant). - Montroulez: Divyezhek, 1995. – P. 110.

Fañch Peru

* * *

Deltoj potvynio apsemta uola Rusvas lavos srautas Dumblo viduryje

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.