poesia rumantscha

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija
Randulinas
Šioje antologinėje rinktinėje spausdinama daugiausia XX a., taip pat ir keletas ankstesnių amžių autorių eilėraš-čių, parašytų visomis penkiomis rašytinėmis retoromanų tarmėmis bei bendrine retoromanų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – 132 p. – Gretut. tekstas liet., retoromanų.