Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija

Randulinas
Šioje antologinėje rinktinėje spausdinama daugiausia XX a., taip pat ir keletas ankstesnių amžių autorių eilėraščių, parašytų visomis penkiomis rašytinėmis retoromanų tarmėmis bei bendrine retoromanų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

Kregždutės = Randulinas: retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner; vertė Vladas Braziūnas, Markus Roduner. – Šiauliai: Saulės delta, 2009. – 132 p. – Gretut. tekstas liet., retoromanų.

Leta Semadeni. Ant ledo (Sül glatsch)
Juodvarnis striuoksi speigo paviršium
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Insomnia
Pro'l tigher as dorma mal
2008/06/29


Leta Semadeni. Miesto lapė (Vuolp da cità)
Kasnakt ėda lapė likučius
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Nemiga (Insomnia)
Prie tigro miegoti blogai
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Oda dal chavrer a sia chavra
Minchatant gir'la silenziusa tras mia chasa e salüda culla cua da l'ögl ant co ir
2008/06/29


Leta Semadeni. Ožkaganio odė ožkai (Oda dal chavier a sia chavra)
Kartais ji vaikštinėja tyliai po mano namus ir sveikinas uodegą vikst prieš įeidama
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Poesia da chadafö
Be la pitschn'odur d'üna taja cotschna E tü est qua
2008/06/29


Leta Semadeni. Rašyti eilėraščius (Scriver poesias)
Kiekvienas žodis nepasirinktas rėkia
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Scriver poesias
Mincha pled na tschernü sbraja
2008/06/29


Leta Semadeni. Solitude
L'anguel fa giò la pletscha
2008/06/28


Leta Semadeni. Sül glatsch
Ün corv sigliuotta suravi la pirantüm
2008/06/28


Leta Semadeni. Vienišystė (Solitude)
Angelas lupa obuolį
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas


Leta Semadeni. Vuolp da cità
Mincha not maglia la vuolp il rest
2008/06/29


Leta Semadeni. Židinio eilėraštis (Poesia da chadafö)
Tik lengvutis dvelksmas raudonos ankšties ir tu jau čia
2008/06/27 Vertė / Translated by / Traduit par Markus Roduner, Vladas Braziūnas