Juris Kronbergs


Ideālais bēglis (à la 1943-45)

No Latvijas bēgot viņš līdzi paņēma tikai trīs lietas: Marksa Kapitālu Hitlera Mein Kampf Bībeli Viņš teica: kur vien nonākšu varēšu vienmēr norādīt uz nepeiciešamību pazīt savus ienaidniekus

Juris Kronbergs

Idealus pabėgėlis (à la 1943–1945)

Iš Latvijos bėgdamas jis pasiėmė tik tris daiktus: Markso Kapitalą Hitlerio Mein Kampf Bibliją Jis sakė: kad ir kur atsikliūsiu visada galėsiu nurodyt būtinybę pažint savo priešus

Versta (iš autoriaus rankraščio): Ventspils (Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, 6. celle), 2011.III.18