Vladas Braziūnas


În româneşte de Irina Nechit


primăvara eternă

picură pe alei flamuri plescăind mereu mereu în bătaia vântului a ploii vijelioase verzi inundaţii focul de gheaţă al visării se va topi ca fumul ce ni se va întâmpla ce ne aşteaptă nu vreau să mă gândesc la viitor al cui e cântecul? al puiului de vrabie? al fratelui? ca o săgeată va zbura spre mine – şi-n cerul îngheţat aceste inimi vor înflori

...Vilnius–Radviliškis, 1982.XI.20; în română 2011.VI.3

Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 36.


Vladas Braziūnas

šventasis pavasaris


šlamės alėjos, pakelių sulytos vėliavos o pievos prikupės žalių žolių plazdėjimo šalta ugnis pasivaidens užpylė juodžemiu nežino nieks, ką išdudens varnai pajodžargos o trečias leisis ant širdies ir baltą ranką atneš ir ta ranka žydės per visą dangų

...Vilnius–Radviliškis, 1982.XI.20

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 18;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 43. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.7) eilėraštį skaito Juozas Erlickas;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 37.