Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs


ziemeļu Dievs

liels ūdens no Svāles pielēja pļavas no liepas galotnes tajā raudzījās Dievs cik milzīga zivs Viņam padevusies virpuļi ūdenī griezās, uz ziemeļiem slīdēja kļūdas pēc radies un pārāk baiss likās šis ūdens bezgalīgais – līdz pat jūrai, pa Lēveni, Mūsu peldēja tajā zivs, tās sarkanās acis: – Tēvs mūsu

Ventspils, Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja: 4. celle, 2007.X.24Vladas Braziūnas

šiaũrės' Dievs

dydel's voñdva ėš Svàlios ožliedava pievs ė no liepos vėršūnės' stebėdavas Dievs kòkio dydelэ žūvė sokūrės' ėje sūkorė, sūkes' ė láides' on šiaũrė atsirãdės' par klaĩdo, par žiaũrė jam atrode tas voñdva, lėg jūros nesėbaĩgiont's – par Lэven', par Mūšo plaũke žòve raudónom akym: – Tėve mūsų

Ventspils Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja (4 celle), 2007.X.24

Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 82. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: paties autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą.