Andrej Chadanovič


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Baladė apie trisdešimt aštuntąjį troleibusą

Trisdešimt aštuntas troleibusas įžiebia savo šonines šviesas: stotelėj nėra ko veikti – aukštybėje geriau kur kas. Skraidyti žiemą? Na niekad. Net krankliui čia aišku būt. Bet troleibuso vairuotojo akys pilnos Kalėdų žvaigždžių. Oras – netinkamas skristi, ir sparnas – jokios tiesos, ir šviesoforas bemikčioja, ištiktas raudonos šviesos. „Raudona Mirties Kaukė“, – sakytų čia Edgaras Po, bet trisdešimt aštuntasis šiandiẽną nevažiuos į depo. Po žiemine kepure liudytojams plaukai stojas piestù, kai trisdešim aštuntasis atsiplėšia nuo juostos vienų ledų. Kaip nuo valso, galvos sukas keleiviams ir damoms jų. „Troleibusas lekia dangum. Kita stotelė – dausų... Nepamirškit susimokėti, – girdisi kaip parolis, – oro linijoj šiandien dirba kontrolė... Vairuotoją draudžiama kalbint aukštybėje... Tvirčiau susiveržti diržus įsakmiai paprašytume... Nekomposteruokit talonų, jei turit nuolatinius... Angelams senýviems užleiskit vietas, antraip jie užleis už jus... Verslo klasė – keleiviams tiktai su vaikais ir invali...“ Žemėj daugiau žinių iš dangaus išgirsti nebegali. Tik šešėlis plaukia žeme, troleibusas aukštybėj skrieja. Dangaus dispečeriui vargas skaičiuot: trisdešimt aštuntas troleibusas per dieną!

Literatūra ir menas. – 2012. – Rugsėjo 28. – P. 33–34. – Apie aut.: p. 33. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.I.15): http://literaturairmenas.lt/index.php?option=com_content&vie...
Birželio sodai’12: [eilėraščiai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas] / sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2012. – P. 77–78.