Alesia Bašarymava


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


* * *

baltarusija štai taip pelke kliurkt pašlumšt miškais ciept paukšte audra pabrūkšt saulės šilkas tai švelnus!

Versta: Fabijoniškės, 2013.VII.7