Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


* * *

we play wordless pigeons in the ark that has not seen light cavities all and spaces crawled through with eyes closed remains – ahead, to nothing white smoke’s decaying road in the southwest setting its sights on a blind hanging star above the waning moon’s right horn from it I will cast a net of red silk

Fabijoniškės -Yerevan, 2012.III.26-X.18Vladas Braziūnas


* * *

žaidžiam bežadžiai balandžiai šviesos nemačiusioj arkoj ertmės visos ir erdvės išlandžiotos užsimerkus lieka – į priekį, į nieką balto dūmo dūlantis kelias pietų vakaruos nusitaikęs į kabančią aklą žvaigždę virš dešinio delčios rago nuo jo tada ir užmesiu tinklą raudono šilko

Fabijoniškės–Jerevanas, 2012.III.26–X.18

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 119.