Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


"I will cast a net of red silk"

beyond the seas it steered chips splattered through the window and that time all was clear in forest and in hedgerow the maker of puzzles played with eras, words, and things and the lightning’s roundish blade rocked through roses’ circling rings and lagoon flames whispered soft and oceans bubbled up the broad-clawed creature coughed like a boiling kettle cup and knitted his own thought into loves me loves me not will tighten the netting taut— will lift all the netting’s knots

Fabijoniškės-Yerevan-Fabijoniškės, 2012.VII.10-XII.16Vladas Braziūnas


„užmesiu tinklą raudonų šilkų“

už jūrių marių tašė pro langą skiedros tyško ir giedra buvo tąsyk ant miško ir ant visko mįslių kūrėjas žaidė laikais, daiktais ir žodžiais o kamuolinis žaibas sūpavosi ant rožės o marių ugnys šnypštė o burbuliavo jūrės garavo plačiažnyplis it virdulys didžiulis ir savą mintį rezgė patinka nepatinka patempsiu tinklo mazgą – pakelsiu visą tinklą

Fabijoniškės–Jerevanas–Fabijoniškės, 2012.VII.10–XII.16

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 120.