Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


passage

dull sleepy rivers stretch themselves, in the drizzle an alphabet of stone crosses, mirage towns, a short stretch of road, you will soon find what you need, a warning sign before the narrow monkey bridge, metal rumbles, stings your longing heart in the small mountain church, from here God is closer, among the oak trees, in electrical lines, foothill plains, and in the dead-end streets of Abundance and Scarcity as copper birds scream, your body and mine, and in the final neglect of the land we extinguish in smoky rain a cloud of white lime

Bratislava-Banská Bane, 2003.VI.1; Fabijoniškės, 2011.I.12-2013.II.22Vladas Braziūnas


perėja

rąžos dulsvos mieguistos upės, dulksnoj akmeninis kryžių raidynas, miražų miesteliai, striukas galelis kelio, negreito kol rasi, ko reikia, dėmesio ženklas prieš siaurą beždžionių tiltą, bilda geležys, gelia tavęs pasiilgusią širdį mažiutėj kalnų bažnytėlėj, iš čia Dievas arčiau, ąžuolynuos, elektros linijose, priekalnių plynėse ir Apstybės ir Stygiaus akligatviuos spygaujant várniniams paukščiams, kūno tavo ir mano, ir žemės apleisty paskutinėj gesinam dulsvam lietuje baltą kalkynų debesį

Bratislava–Banská Štiavnica, 2003.VI.1; Fabijoniškės, 2011.I.12–2013.II.22

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 121.