Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

Nāc, rudentiņi


ei knut ei uldi ei drusķiņinki ei pēter ei kur jūs lietus mētelis vēl arvienu viesnīcas aizdurvē aizmirsts latviskā upe arvienu vēl iedziedas nesdama ozoliņu (ai tavu līņu!) ar bitītēm visām tak trūka nedz zieda nedz vaska tukšas šūpokles svaidās ei kur nu kurais kurās malās kurās aizjūru upsalās alu ei dzert ei pa druskai arvienu ei atkaliņ um-pa-pa um-pa-pa lietuvis vientulis īsinot ceļu ie- nirst rudeņa upē ūjinot uldurus buldurus ūjakus kūjakus ļimpatu ļempatām bums

Vladas Braziūnas

nac rudentini


ei knutai uldi druskininkai pėterai ei atsiliepkit lietpaltis užpernai viešbuty tebegiesta latviškai upė nunešė lieptą ąžuolinį su bitėm trūko ne žiedo ne vaško blaškosi supeklės ei išsilakstėt po užpelkių upsalas alu vis dzert vis pa druskai vis um-pa-pa um-pa-pa leišis tuteišis trumpina kelią neria į rudenio upę paskui karvelį ulduką lapatai bum

Braziūnas, Vladas. Užkalinėti. - Vilnius: Vaga, 1998. - P.38;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 204. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.18) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka.