Анна АхматоваМолитва

Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар — Так молюсь за Твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над тёмной Россией Стала облаком в славе лучей.

Май 1915. Духов день. Петербург

Santara. – 2014. – Ruduo. – Nr. 109–110. – P. 4.


Ana Achmatova


Malda

Slogų metą ligotą suteik man, Karštį, dusulį, nemigą duok, Pasiimk mano draugą ir vaiką, Ir slaptingą stebuklą dainos – Taip meldžiuos, kaip liturgijos lemta, Jau po šitiekos vargo dienų, Kad sušvistų pro Rusijos tamsą Debesis šlovėje spindulių.

1915-ųjų gegužė. Antroji Sekminių diena. Peterburgas; versta: Krasnagrūda, 2014.X.11

Santara. – 2014. – Ruduo. – Nr. 109–110. – P. 5;
Cit. tekste: Piwkowska, Anna. Juodoji gulbė / Iš lenkų k. vertė Kazys Uscila // Literatūra ir menas. – 2014. – Lapkričio 7. – P. 35. – Prieiga internetu (žiūrėta 2014.XII.27): http://literaturairmenas.lt/2014-11-07-nr-3495/2111-chrono/3365-anna-piwkowska-juodoji-gulbe.