Vladas Braziūnas


Traduzione di Pietro U. Dini


lingue baltiche

casi baltici baltìcasi s’incurvano sull’asfalto della lingua sotto l’asfalto pulsano le radici e di verzure s’enfia la lingua scoppiano consonanti e schioccano nel crepuscolo e al chiar di luna se potessi me le ruberei farei saltare il confine lettone con le funi dei Seli le speronerei un accusativo codadura** incrocia il lielupė*** sino alla foce ma scema verso le maiuscole e intonazioni interrotte e brevi**** riversano priedaines*****, pinete sull’asfalto e la ghiaia della lingua arrancano le nere barche dei Balti

*I Seli (o Seloni) sono una stirpe baltica estinta della cui lingua restano soltanto tracce nell’onomastica.
**Si rende così il termine grammaticale, riferito alle intonazioni, lit. tvirtagalė cioè ‘dalla fine (lit. galas) dura (lit. tvirtas)’, vale a dire con intonazione ascendente.
***Gioco di parole con l’idronimo lettone Lielupe che significa letteralmente «fiume grande».
****Riferimento alle intonazioni del lettone.
*****Anche nell’originale ricorre (con grafia lituanizzata) la parola lettone priedaines che significa ugalmente «pinete».


Fabijoniškės, 31 marzo – 10 giugno 1998

Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 23.


Vladas Braziūnas


baltų kalbos

baltų linksniai baltalinksniai ant kalbos asfalto linksta po asfaltu šaknys tvinksi žalumos kalba pritvinksta sprogsta priebalsiai ir švokščia prieblandoj ir mėnesienoj kad galėčia, juos išvogčia išsprogdinčia latvių sieną sėlių sieliais taranuočia tvirtagalis galininkas kirsčia lielupę lig žiočių bet didžiosios linkin sminga ir laužtinės, ir trumpinės byra priedainės, pušynės per kalbos asfaltą, žvyrą juodos baltų valtys irias Priedaine (lat.) – „pušynas“, „pušynė“.

Fabijoniškės, 1998.III.31–VI.10

Braziūnas Vladas. Užkalinėti. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 27;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 36;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 200. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.17) eilėraštį skaito Kęstutis Nastopka;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – Paskutinis (4) kn. virš. p.;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 22.