Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs


* * *

ak kas par leišiem ak kas par alu! Knuts Skujenieks eiropieti, kas pašā Leišmalē augi par ko nu domas, kā dzīve brīvā, tev jautā draugi vai mazdēli klaigā, vai pa laukiem uz Rīgu, Rīdziņu Lieldienu večiņa olu, krāšņi krāsotu, ripina vai Mūsas krastos vēl misa kūsā, vai alutiņš dzīvs vai nebeigsiet bozties, zvirbuļi, – kas jums pret Knutu ir atbrien vēl kādreiz uz mūsu pusi, kad jaunalu pagaršot kniešas dod šu’ balto ūsu, eiropieti, pie debess piesprausto cieši

Fabijoniškės, 2003.I.21–22; versta 2016.IV.17Vladas Braziūnas


* * *

ak kas par leišiem ak kas par alu! Knuts Skujenieks europieti, augęs pačiame palietuvy knieti vis paklaust, o ką galvojam, kaip gyvi klyvi ar vaikaičiai klykia, ar laukais į Rydzinią dar Velykė kiaušį, skaisčiai išdažytą, ridina ar Mūšos pakriaušiuos dar miselė kruta, dar gyvena ar neliausit šiauštis, zvirbuliai, prieš Knutą ir prieš meną brisk dar mūsų pusėn, kad jau vis labiau koštuvės knieti duok šen baltą ūsą, europieti, prie dangaus prikniedytas

Fabijoniškės, 2003.I.21–22

Metai. – 2003. – Nr. 5. – P. 66;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 58.