Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs


Krauķa Krā sapņu ātrā palīdzība

Nāvi nosapņoju es – ar izkapti nāk runcis, lapsa zobus baisi griež, man aukstos sviedros puncis! Ja pulka zobu būtu man, es klabinātu tos – varbūt pat lapsa izbībos... Skat, runcis izkapti met nost!.. Un klabinātājs klabina kā stārķis vienā laidā... Ja palīdzību vajadzēs, kur sapnī lai to gaidu?

Garā pupa: Dzejas gadagrāmata bērniem 2016 / Sastādītāja un redaktore Inese Zandere. – Rīga: Ascendun, 2016. – Lpp. 149. – (Lpp. 147–148 apie aut. ir kn.: Krauķis Krā).

Vladas Braziūnas

Kuosos Kro greitoji sapnų pagalba

O aš sapnavau giltinę – katiną su dalgiu. Ir lapę, griežiančią iltinę – dar ir dabar drebu! Būčiau koks dančiasnapis, taip sukalenčiau dantim – galėčiau išgąsdint net lapę, iš katino – dalgį atimt! Nors tas dančiasnapis – beveik antelė: vis prie vandens... Kai man pagalbos prireiks, į sapną – atsivaidens?

Braziūnas, Vladas. Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai / Knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – P. 35.