Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Oskars Seiksts

apgaismīņs


tāvainis dzymta vīsmīleiba mieneša gaisma pylnuo akmini zemi cyloj tymsumu bolūži kņuopoj mejās gaisma pret smierti ladi acīs atspeid pagaisynuotu engeleibu zdanūs piec bolsa teirs laiks atskrīn kai žurka i šaipuos – tuoj acīs lēks kaulu kreitu i baismi kreitā kreitā syuc bolts asu i atlaids pi kopu sātmaļa paglobuos

Fabijoniškės, 1992.XII.24–1996.IV.2

Brazūns, Vlads. Apgaismīņs / Oskara Seiksta atdzejōjums // Zemturis (Latgales novada nedēļas laikraksts). - 1996. - 16. augusts. - Lpp. 4. - (Lītyvys poezejis pavasara atbolss).


Vladas Braziūnas

nušviesėjimas


giminės, gentys mieliausie mėnulio šviesa pilnoji akmenys žemę kilnoja tamsybių karveliai lesa mainos šviesa į myrio ledai akyse sublyksi prarastą angelystę vaikausi po balso tyrus laikas atbėga it žiurkė šiepiasi – šoks į veidą kaulų jėgą ir šiurpą į kreidą, į kreidą siurbia baltas esu ir atleidęs kapų patvory palaidos

Fabijoniškės, 1992.XII.24–1996.IV.2

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 69;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 130. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.63) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas;