Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Silke Liria Blumbach

Dje është nesër


në jetën time tjetër si kalë punoja si kalë, gjatë një varrimi në mesjetët e hershme në garën prusiane u çova i rraskapitur, ende i gjallë, në një gropë u shtyva në gjunj me fytyrën poshtë, këmbët e mia të përparme të lidhura, të shtrënguara kundër dërrasës së kraharorit, kërcet hynë rruaza e parë dhe e dytë në qafën time, sytë e kthyer drejt diellit që perëndon, drejt peshkngrënës përtej detit, trungu i ngritur lart në jetën time tjetër si kalë djersitesha në një minierë gjermane në Bohemi në errësirë si vrimë minjsh, u bëra i verbër një natë duke u gjetur nën hënën e re, ata më çuan në shtallë, e pastaj dalëngadalë natën, kur hëna u trash deri në të plotë, paftat e mia u bënë të gjera e më të gjera, më kalitën në jetën time tjetër si kalë pasi çova Mickevičius-in nga Naugardukas në Vilno endesha rrugëve të qytetit me sandaleve prej druri për të vdekur – secili për atë vend të dashur, për Vilnius tani jam një shfaqje në Belmont edhe ndodh që jam i frikësuar nga vjedhësit dhe makinat në Sereikiškės në qafën time hiqet zvarrë një polic ngjyra e pyjeve të largëta në jetën time tjetër si zog punoja si bilbil në një qytet kodrash dhe luginash afër Danubit, të kuadruar nga pyje, korije, në fusha në Lituani i zgjoja korrësit e sanës në jetën time tjetër si zog e gjitha thjesht mezi nata e gjatë nga maji në qershor u çmenda, gjatë gjithë natës sllave dilja në garë me mbrëmjet dhe më vonë me zogjtë e mëngjesit, duke i prerë të gjithë, qyqen e shfrenuar të mëngjesit ende të befasuar poetin lakuriq qindarka euroje në xhep, xhepin në atë dhomë tjetër dashuria mbetet, vdekja dhe rekrutë do t’i nisësh vetes këngën e qyqes në jetën time tjetër si poet vura re se të gjitha vajzat franceze, nëse udhëtojmë shtrihen ose fluturojnë – vërmë në gjumë, kështu afër kështu që nuk na duhet të flasim me fjalë apo duar, apo gishta të nxehta jastëkë ose skaje buzësh, ëndërroj në një hapësirë të mbyllur

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12

http://www.lyrikline.org/index.php?id=163&L=2&author=vb02&po...


Vladas Braziūnas

vakar yra rytoj


aname arklio gyvenime dirbau žirgu, per šermenis ankstyvaisiais viduramžiais prūsų varžybų buvau nuvarytas, dar gyvas duobėn guldomas kniūbsčias, priekinės kojos priklaupiamos, paspaudžiamos po krūtinkauliu, trakšt pirmas ir antras kaklo slanksteliai, akys saulės laidos kryptimi, kur už jūrių žuvėdai, aukštyn iškeltas pasturgalis aname arklio gyvenime prakaitavau vokiečio šachtoje Banská Štiavnicoj žiurkinoje tamsoj, apžlibau vieną naktį, stojus mėnulio tárpijoms, išvedė kūtėn, paskiau pamažėliais naktim, tunkant jaunam į pilnatį, leido ganyklon, akiūkliai platyn, vis platyn, pripratino aname arklio gyvenime iš Naugarduko į Wilno atvežęs Mickevičių klaidžiojau miesto gatvėmis ant medinių koturnų numirti – visi į tą mylimą šalį, į Vilnių dabar vaidenuosi Belmonte būna kad ir Sereikiškėse baidausi vagių ir mašinų ant sprando tampau policininką tolimo miško spalvos aname paukščio gyvenime dirbau lakštingala kalnų ir slėnių mieste prie Dugnojaus, miškais aptaisyto, girių, laukų Lietuvoj keldavau šienpjovius aname paukščio gyvenime visą vos temusią naktį iš gegužės į birželį ėjau iš proto, visą Bratislavos naktį ėjau lenktynių su vakaro paskiau ir su ryto paukščiais, visus juos užtrenkdamas, ryto pasiutus gegutė vis tiek užklupo poetą nuogintelį eurocentai kišenėj, kišenė kitam kambary lieka meilė, mirtis ir rekrūtai pats užkukuosi aname poeto gyvenime pastebėjau, kad visos prancūzės, važiuojam gulim ar skrendam, – migdo mane, vos šalia kad nereikėtų kalbėtis žodžiais ar rankom, ar pirštų karštų pagalvėlėm, ar lūpų kraščiukais, sapnuoju uždaroje erdvėje

Banská Štiavnica–Bratislava–Vilnius, 2003.VI.1–VI.12


Literatūra ir menas. - 2003. - Spalio 10. - P. 4. - Vieno anoniminio eilėraščio konkursas: I vieta. – Prieiga internetu: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2971&kas=straipsnis&st...
Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 292, 294. – Vieno anoniminio eilėraščio konkursas. I vieta;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 103, 105;
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 96–97;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 262–263. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.54) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 29;
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexic...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 80, 82. – (Parole del mondo). – (Lietuvių ir italų k.). – [Pietro U. Dinio str.] Intelligenza del polpastrelli e poliglotismo militante, p. 105–110;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 12–13.