Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

Pērkona krasts


pie šī galda Ādams Mickēvičs dzeŗ kafiju, kaljanu pīpē, laiž dūmus caur ūdeni, vannā viss iesārtens, sēd tajā Henriks Radausks gluži kā sārtrožu krūmā baltu krievs, vākdams zelta un dzīva sudraba rūsu, rūsa liecinās pret jums un rīs jūsu miesas pēc pērkona uguns, kopteksts puto kā smaržīgs ķiršziedu šampūns no tiesas ar vārdiem, kas saistīti tautā un valstī, zāļu uzlējums, lietājums atkal runā uz mums ielaistie jautājumi, mazgāsim, skalosim, dziedāsim, balstot ar elkoņiem galdu, pirmās putas no glāzēm, pērkona graudieni dunēs caur akmeņiem, dziļdzīļu dunavu putas, piles no vaŗa zvana, no van- nas atšķēlusies mala, viļus neviļus Pērkona taucītā zemīte kā laikūdenī ar ķimikālijām ietekmējamas foto- grafijas, saka Alfonss Nīka-Niļūns

Vilnius, 2000.IV.12–VII.1Vladas Braziūnas

Perkūno kraštas

prie šio stalo Adomas Mickevičius geria kavą, rūko kaljaną, leidžia dūmus per vandenį, vonia visa rausva, sėdi joj Henrikas Radauskas kaip rožių krūme baltų rusas, renka aukso ir gyvo sidabro rūdis, rūdys liudys prieš jus ir ės jūsų kūnus ugnis, po perkūnais, tekstynas putoja kaip kvepiantis vyšnių šampūnas su tauta ir valstybe susijusiais žodžiais, suplaktinė vartosena rodo, turim įsisenėjusių klausimų, prausim, mazgosim, giedosim alkūnėm stalą parėmę, pirmokas putos iš stiklinių, griaustiniai duosis per akmenis, dunūs dunojai putos, varvantis vario varpas, vonios nuskilęs kraštelis, kraštas, Perkūno patręštas, kaip chemikalų veikiamos fotografijos laiko vandenyje, sako Alfonsas Nyka-Niliūnas

Vilnius, 2000.IV.12–VII.1

7 meno dienos. – 2001. – Balandžio 6. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 9;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga internetu (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp... (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 230. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.