Gintarė Bernotienė


Identitetas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje

„Iš CD [Rolando Rastausko1] skaitomų eilėraščių išnyra Rastauskas – artistas, kuriam būties vientisumas gražiai susilydo ir iš pavienių atskalų. „Metimas“ – visai kitokio mąstymo produktas nei Braziūno „Iš naminio audimo dainos“. Ten viskas vientisa lyg išvyniotas siūlas, kurio pradžia ir visas kūrybos skliautas remiasi į namų, gimtinės tikrovę. Rastauskas – kultūros nomadas, stipresnius jo širdies tvinksnius išduoda Gotesmano perkusijos akcentai. „Metime“ muzika yra subtilus fonas, Braziūno – išlaikantis ritmas. Rastausko eilėraštis „Eiti namo“, rašytas kelte „Nord Gotlandia“, savąja kryptimi vis dėlto liudija filotopiją.” –
1Rastauskas, Rolandas. Metimas / CD kartu su Arkadijumi Gotesmanu; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Apostrofa, 2006. – 62 p. – Priedas: kompaktinė plokštelė.


Bernotienė, Gintarė. Identitetas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje: Pranešimas, skaitytas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengtame praėjusių metų knygų aptarime // Literatūra ir menas. – 2007. – Kovo 2. – P. 22. – (Literatūra). – Prieiga per internetą (žiūrėta 2007.III.9): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3132&kas=straipsnis&st...