Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

mātes portrets

mirusī māte atgriežas pie sava bāreņa redz, kā slamstinās lietus nerodot vietu, kā šļācas pa nogāzi lejup kā Kairēnu ciema mežsargs, pagājušā gadsimtā gleznots brien pa mūžīgām debesīm, kur mēness joprojām redz uzplaukušas žīdietes portreju un aiz blāvā lietus šķidrauta jaunas zemnieces sejiņu starp Pūpolsvētdienas verbām viņas skumst noburtas, svētību saņēmušas -- vai gan laime novērsusies arī no viņām? -- Baltupju egle, māsa un sieva, tak nomirusi jau trešajā naktī pēc atdzimšanas sapņo vienus un tos pašus dzeltenos murgus celmu saulītes smilkst zem sodrējainā sniega Dievs, nenospied ar savu klinti, lai zem krustu saulītēm varu pamosties ar lāsošiem egļu sveķiem, vai gan, tu prasi, visu ceļu vien lijis un lijis? nevienu, sērdienīt, netiesā un ne pret vienu zobenu netrin paliek vien sarkana rugāja patiesība pēc pļaujas, vien zobu un pietūkušu lūpu kaktiņu sākotne, lija tie lieti un līs, nevari, dēls, viņus nemīlēt manu portretu pazīs, suns no paletes izlaizīs

Vladas Braziūnas

motinos portretas

mirusi motina grįžta pas savo našlaitį regi, kaip šlaistosi lietūs be vietos, kaip garma nuo šlaito kaip eigulys iš Kairėnų, praėjusiam amžiuj tapytas brenda per amžiną dangų, kur mėnuo dar regi pražydus žydės portretą ir blyškią per lietų valstietės mergaitės galvutę su verbomis dar iš Lukiškių turgaus Kaziuko liūdi užburtos, palaimintos, laimė nejau ir nuo jų nusisuko Baltupių eglė sesuo ir žmona, o numirusi trečiąją parą po atgimimo sapnuoja viena vis tą patį geltoną košmarą žviegia saulutės kelmų iš po suodino sniego šalpusnių Dieve, uola neprislėk, kad po kryžių saulutėm nubusčiau varvarčiom eglės sakais, tai, sakai, visą kelią ir lijo nieko, našlaiti, neteisk ir prieš nieką nešveisk kalavijo lieka teisybės tenai vien raudonos ražienos po pjūčiai ištakos vien iš dantų, iš sutinusių lūpų kampučių tvino tie lietūs ir tvins, negali jų, sūnau: nemylėti mano portretą pažins, šunimi išlaižys iš paletės

Radviliškis–Fabijoniškės, 1995.IV.15–1996.III.26

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 91.