Vladas Braziūnas


Traduzione di Pietro U. Dini


il vagone ubriaco. Bratislava–Vilnius

quando m’avviai per la via ferrata, infelice e ribollente non tu china al mio fianco e non mio quel paese tocca i monti, gli avvallamenti, afrore di sudaticcio ficca nell’àsola chiusa una foglia umida di tiglio fronzuto, il risvolto spalancato della vecchia giacca quale battello ubriaco là rimbaudeggia sulle pietre? ricordi quel gambarotta ubriaco proprio lui e l’albatro? la via dell’Oriente traccia l’Occidente, avido d’Europa e le sere qui aspettano al varco nelle fronde dei colli accecarono i papaveri, lungo i binari argilla azzurrina, vacilla la luna, s’aggancia al margine d’una nube o pianeta, o alla posta d’internet secondo il tuo ordine, mangiai il maiale saporito come rare volte, poi bevemmo alla sua salute, o Signore, dàlle salute! giacemmo in saloni o ai falò e dividemmo il companatico visitammo i castelli, le carceri e lì, dove per gli uomini è a destra barcollammo ma poi rinvigorimmo per il vino e la fede le miglia ferrate si sciolsero, se le portarono i vènti i vapori e i tizzoni, se le portarono ancor nubili sposine fotografie scattate di nascosto, lontananze da finanche a è stato, è un’invenzione… la nipotina siede sul vasino, vedi? senti, come in sogno lei ride? vedi, come s’inverdano i suoi occhi? amo te come i miei deboli occhi, indebolendomi mi manca il tuo respiro che del mio ha nostalgia

Fabijoniškės-Vilnius-Fabijoniškės, 7–8 giugno 2002

Mappa della poesia lituana del secondo Novecento: le generazioni di mezzo. II / a cura di Pietro U. Dini // Poetare e pensare in forma di parole. – 2006. – Numero secondo. – aprile–maggio–giugno. – P. 207, 209;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 35.– (Parole del mondo).


Vladas Braziūnas


girtas vagonas. Bratislava–Vilnius

kai leidausi aš per gelžkelius, nelaimingus ir karštus ne tu prie šalies palinkusi ir ne mano tas kraštas liesk kalnus, tarpukalnes, prakaito kvapą liepos lapkotį šlapią prabesk pro užakusią ąsą sulapojęs, atsilapojęs švarko pasenusio atlapas koks ten girtas remboja laivas per akmenes? atsimeni palaužtakojį, neblaivų taip pat albatrosą? trąsą į Rytus kloja Vakarai, išsižioję Europos o vakarai čia tyko tarpukalnių atvašynuos aguonos akis išpliko, palei gelžkelį šlynas mėlynas, mėnuo mėtos, įsikabina į kraštą debesio ar planetos, ar interneto pašto kaip prisakei, pavalgiau, kiauliena gardi kaip reta išgėrėm už ją po valgio, Dieve, duok jai sveikatos! menėse ir prie laužo gulėjom ir laužėm dešrą lankėm pilis, kalėjimus ir tuos, kur vyram į dešnę svirom ir vėl stiprėjom nuo vyno ir nuo tikėjimo sutirpo tos geležinės mylios, nuėjo vėjais nuėjo garais ir nuodegom, neištekėjusiom nuotakom klastingai ryškėjančiom nuotraukom, nuotoliu nuo iki būta, išsigalvota… dukraitė sėdi ant puodo, regi? girdi, kaip per sapną juokias? regi, kaip akys žalsvėja? myliu tave kaip savo silpnas akis, silpstančias pasiilgau tavo alsavimo, manojo pasiilgusio

Vilnius, 2002.VI.7–8

Literatūra. ir menas. – 2002. – Lapkričio 8. – P. 3;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 34;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 101;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh...
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accerchierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 34. – (Parole del mondo).