Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė

* * *


d'une chanson de tisseuse sur métier à l'orée des champs aux coquelicots d'un gros drap le plus douillet d'une famille sombre bellissime au temps où des tambours roulaient où l'on sans vergogne mettait le feu à la maison des proches où l'on couchait ses frères dans la terre-glaise le beau jour si clair pointait les assises des murs argentées éclataient le vent remuait la faux d'un insurgé pendue sur une poutre

Iš naminio audimo dainos = D'une chanson de tisseuse sur métier [un film]. – Compagnie Arvydas Barysas de création des films, 2008. Les poèmes de Vladas Braziūnas sont lu par l'auteur. Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė.

Vladas Braziūnas


* * *

iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos iš švelniausios šiurkščios gelumbės iš skaisčiausios tamsios giminės iš to meto kai tratino būgną besarmatiškai pratino ugnį prie šelmens savo artimo brolio savo brolį prie smengančio molio taip skaistėjo taip tvino rytai sidabriniai trobų pamatai taip švytėjo pakartą ant balkio plakė vėjai sukilėlio dalgį

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – (Pirmoji knyga) – P. 53;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 16. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus.