Vakar yra rytoj

Vakar yra rytoj

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – 312 p. – (Gyvoji poezija / serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas [Vlado Braziūno eilėraščius skaito autorius, Alis Balbierius, Elena Baliutytė, Henrikas Algis Čigriejus, Juozas Erlickas, Antanas Gailius, Virginijus Gasiliūnas, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Skaidrius Kandratavičius, Herkus Kunčius, Aidas Marčėnas, Sigitas Narbutas, Kęstutis Nastopka, Kornelijus Platelis, Viktoras Rudžianskas, Jonas Strielkūnas, Bronė Stundžienė, Renata Šerelytė, Alvydas Šlepikas, Skirmantas Valentas].


Vasario 7 d., ketvirtadienį, 18.00 Rašytojų klube (Vilnius, K. Sirvydo 6) Vlado Braziūno kūrybos vakaras su naujų ir senesnių eilėraščių rinktine „Vakar yra rytoj“.
Dalyvauja autorius, rinktinės sudarytoja Elena Baliutytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos skyriaus vadovas Gytis Vaškelis, „Petro ofseto“ spaustuvės direktorius Petras Kalibatas, autoriaus bičiuliai ir kolegos, skaitę jo eilėraščius rinktinės kompaktinėms plokštelėms:
Alis Balbierius, Juozas Erlickas, Antanas Gailius, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Skaidrius Kandratavičius, Aidas Marčėnas, Sigitas Narbutas, Kęstutis Nastopka, Kornelijus Platelis, Viktoras Rudžianskas, Jonas Strielkūnas, Bronė Stundžienė, Skirmantas Valentas...
Vakaro vedėjas Virginijus Gasiliūnas.