Vakar yra rytoj (2007)


Vakar yra rytoj 1

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj. – Vilnius: Lietuvių literatūroos ir tautosakos institutas, 2007. – P. 237. – (Gyvoji poezija). – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės (CD).
Apie "Literatūros akiračiai" (audio, 11 Mb, mp3 formatas) LR1 2007.02.17. Ved. Valdas Gedgaudas.
Poeto V.Braziūno gerbėjams – kalbanti knyga "Lietuvos rytas" 2008-02-08 (PDF)
Andrius Jakučiūnas. Ne tik malonus oro ūžesys "Nemunas" 2008-02-14 (PDF)
Vladas Braziūnas. -vardžiai
ak, tiurkiškas baltas jaustukas dun-aj – mėnulis žemai
2009/08/06


Vladas Braziūnas. akmenio paukščiai
tirpsta suodinas sniegas bejėgis nuo pylimo krenta vos atsispiria miegui pajuodęs kapų orkestrantas
2009/08/05


Vladas Braziūnas. AKMUO be tėvo auga
AKMUO be tėvo auga be kojų vandens bėga
1992/12/16


Vladas Braziūnas. ako ano, ako nie
sniego metai, širdis permuša valandas senas medžioklis ant viso miestelio užtrimituoja
2009/08/03


Vladas Braziūnas. aksomas
lekia balandis su mirta leidžias ant mano balkono briaunos
2009/08/01


Vladas Braziūnas. antano obels baladė
lėkė stulpai, apleisti pastatai, kaip papuola išmėtytos stotys sẽniai stovėjo kamienais juodais, žiojos drevės besotės
2009/08/06


Vladas Braziūnas. apgirtusios bažnyčių pelės
apgirtusios bažnyčių pelės kentauras, graikų gyvulys
2009/08/04


Vladas Brazūnas. apsuptis
kantrybė gyventi, kai laša nuo stogo kai užmuša žmogų tiesiai į nugarą
2010/02/28


Vladas Braziūnas. ateis gyvųjų
mirties trukmė, gyvenimas tarp datų apvylusi kančia, o žodis piktas
2009/08/06


Vladas Braziūnas. babutė muša sviestą
dar rymo kriaušė kaip triaukštė varpinė patriaukšti jos minkštimo seilę varvinom
2017/11/22


Vladas Braziūnas. balti avinėliai, o mūsiškai būtų – gėreliai
garų kamuoliai ir gėreliai vilnoniai grakščių debesų
2017/11/05


Vladas Braziūnas. balti sieliai
upėj galva ant pievos liemuo
2009/08/04


Vladas Braziūnas. baltiška aritmetika
vienąkart vienas – kiek mūsų? vienas ir vienas? ar du?
1987/09/19


Vladas Braziūnas. baltų kalbos
baltų linksniai baltalinksniai ant kalbos asfalto linksta
1998/06/10


Vladas Braziūnas. blizgantis juodžemio sparnas
blizgantis juodžemio sparnas, sparnas prie sparno glaudžias tolstančios vagos, vaga prie vagos, arimas iš po norago
2002/05/08


Vladas Braziūnas. DABAR: tėra tuščia stotis, kur nesustoja
DABAR: tėra tuščia stotis, kur nesustoja nė vienas kinkinys ir nesustos
2009/08/05


Vladas Braziūnas. DANGUS buvo vienas kraujas
DANGUS buvo vienas kraujas juodas raudonas biliūnas
2018/01/13


Vladas Braziūnas. dangūs ten plazda ir kliokia
dangūs ten plazda ir kliokia vandenys kaip alus
2017/11/05


Vladas Braziūnas. daugiau neturiu kur gyventi
būdavo ir nėra, būtasis nesamasis vėjas per juodą pūdymą apakęs skrieja
2000/08/23


Vladas Braziūnas. devintojo dangaus psichoskopija
palaimintas šiurpas neleido pažvelgti atgal į lūpas, kur vėrės plyšys į nebūtą slaptingąjį laiką
2009/03/22


Vladas Braziūnas. diena iškastame durpyne
tą rytą visa pasidarė aišku diena prašvito kaip našlaičio laiškas
2009/08/01


Vladas Braziūnas. Dievo puokštė
Dievo paukštės ant to, kurs išstybo iš mažo garstyčios grūdelio leidžias baugščiai, bet tikisi ryto sulauksiančios
2009/08/01


Vladas Braziūnas. durpynai ir debesynai
durpynai ir debesynai skrenda – kas žino kur
2009/08/01


Vladas Braziūnas. dvikovoj su laiku nukauta dviskaita
dvikovoj su laiku nukauta dviskaita eilinių kareivių gretos gula žodyno poilsio
2009/08/03


Vladas Braziūnas. eglės uogos, ąžuolo žiedai
eglės uogos, ąžuolo žiedai nepiktai kalbėki, nepiktai
2009/08/02


Vladas Braziūnas. eilėraščio vertimas
žodžiai būtų tie patys, jų prasmių – svaigi dviprasmybė nekartosiu tų pavyzdžių, kaip laikas pavirsta į orą, o kvapas į dvoką
2009/08/03


Vladas Braziūnas. ekspedicija jaunystėn į Sarius
gal yra ratas, gal yra ratas, gal yra ratas ratas po rato, ratas po rato, rato kvadratas
2009/08/03


Vladas Braziūnas. ežero delno įduba
ežero delno įduba ligi vakaro dar toli
2018/01/12


Vladas Braziūnas. filotopija
miežio akuotas many kaulas senos giminės
2009/08/05


Vladas Braziūnas. gamta. medžioklė. žūklė
varinio avarinio vamzdžio mens sana – tavo liemens
2009/08/06


Vladas Braziūnas. gamtos kalendorius
banalumas to vaizdo, bet grožis baltos gulbės juodam tvenkiny
2003/08/28


Vladas Braziūnas. gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno
gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno gilmė ugninė žaizdriškais kraštais
2009/08/02


Vladas Braziūnas. gerumas kaip
gerumas kaip gruma perkusija
2009/08/01


Vladas Braziūnas. gimtinės morenos gėlė
naktinis pavojaus šampanas giliam ištisam kambary
2009/08/04


Vladas Braziūnas. Girdiškė
I. melskitės, belskitės – bus atdaryta
II. kaipgi gražūs altoriuose kaimo šventieji medžiuos sutūpę
2009/08/03


Vladas Braziūnas. gyvenimo akimirka
siaurukas ūkė tylinčioj žolėj galvijai rūką rūkė nuošaliai
2009/08/03


Vladas Braziūnas. grupinis portretas
paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas
2000/12/01


Vladas Braziūnas. grūšia ant marių
remkis į grūšios kriukį trupmenų startai neberk
2009/08/06


Vladas Braziūnas. identitetų medžioklė
kaimas monokultūris, margosios Europos egzotas ką jis sapnuoja per vidurį identitetų diskusijos
2009/08/01


Vladas Braziūnas. ieškau kvailesnio
kam paskirti – prieš mirtį – savo gyvenimą nenugyventą? kas mokės prisišaukti tave
2009/08/05


Vladas Braziūnas. išplasnojusie broliai, sesuo...
tie, kur iš pirmojo žodžio suprato, seniai amžinatilsį, vienas vėlių režisierius, o kitas, Norbertas Vėlius, pargrįžėlis
2009/08/06


Vladas Brazūnas. jis tas, paukščiadirbys, bet nusivylęs
dievulėliai ir paukščiai, ant vėjo toj girioj ant kalno išstovėję, tuoj bus nukirsti ir čiulbės iš po dievdirbio skapto
2009/11/22


Vladas Braziūnas. Juozapato slėnis
upių lūpos atvipusios stebis į debesis, kas teka tenai abipusiuos
2009/08/03


Vladas Brazūnas. kaip ir jodleris
piemenėlio senieji (beteksčiai) raliavimai kaip tiroliavimai, tekinas lėkčiau jų pasitikt kaip išdegęs akis pasitikti senelio kad lėkdavau
2009/11/08


Vladas Braziūnas. kaitra
spiečiai kaimiečių pro vinkšną – pasodės viešnią – į dūzgiančią sodo bažnyčią:
2009/08/05


Vladas Braziūnas. KALBA peizažą tekančia ranka parašo
KALBA peizažą tekančia ranka parašo tamsos žvėris juo seka moterį, ji virpa
2009/08/05


Vladas Braziūnas. Kalėdų atvirutė su elniu ir gulbe
taip sninga, taip šąla – šviečia balta neskalbta
1983/11/25


Vladas Braziūnas. kalno šaltinis
šniokščia tryškomis troškulio kiauras vanduo lyg ruduo dar skanduotų speigimety pamirštą vardą
2013/08/23


Vladas Braziūnas. karilionas
pasislinki į puslapio šaltą šalikelę kelio linkės, paklusnios, ir liumpsinčios lingės – ne tau
2009/08/06


Vladas Braziūnas. kartojasi poetų kartos
mes tie, kuriuos poezija priims vaikai, šunyčiai, vabalai, lėliukės
1985/06/29


Vladas Braziūnas. karvelių paštas
Uldis karvelis uldukas analų vienuolis verpikas
1997/11/30


Vladas Braziūnas. kaulgėla
kraujaraudonis ruduo raudantis rudenio kraujas
2009/08/03


Vladas Braziūnas. ko ežero žuvys krantan
žvilga ežeras pilkas (ežys) ilgos ežios vosilkom pražys
2009/08/03


Vladas Braziūnas. kol iškukavo
smãgios apynių viršūnėj gegės seną pylimą Svalia skalaus
2018/01/13


Vladas Braziūnas. kryžiasnapiai
nors sielas priglaustų dausos bet sielos negali pakilti
2009/08/04


Vladas Braziūnas. laiškas apie rugsėjį
ir pas mus jau tikrai ruduo: medžių sielos ėmė ruduot
2009/08/02


Vladas Braziūnas. laukai nualo, vorupė tuščia
laukai nualo, vorupė tuščia danguj mėnulio gyvsidabris švyti
2009/08/04


Vladas Braziūnas. laukėjanti obelė
pro giedančias uolas būgnų lėkštėms dūžtant
2009/08/03


Vladas Braziūnas. lydiminė žemdirbystė
– kai pūdymai juodieji įdirbami...
2009/08/04