Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Yasuhiro Yotsumoto

収穫祭

もう秋を呼びよせることができる 頭上に高く干し藁を積み上げて 秋を、鐘や畑から呼び寄せることが 秋は飾りをつけてくるだろう 花のリースをつけて、そして食卓につくだろう 疲れきって、うっとりとした僕らとともに 僕らが枝深い夕暮れに取り囲まれて 大きな自分の手を眺めるとき (その枝陰で、かつて僕は だれかが僕らを呼ぶのを聞いたのだ、但し名前でではなく) 食卓は花と薬草とで覆われ それらは分ち難くひとつのものであるだろう、 僕らの日々と時間もまたひとつとなり 僕らはうっとりと眺めるだろう、 パン切りナイフがパンをひとつの塊に戻してゆくのを

2008.X.1–4 Druskininkuose, organizacijų „Literature Across Frontiers" ir „Lietuviškos knygos" vertėjų dirbtuvėse, versta iš angliško Jono Zdanio vertimo – gyvai bendradarbiaujant su autoriumi.Vladas Braziūnas

sambariai


jau galim rudenį pašaukt iškėlę pėdą virš galvos ruduo, iš varpų ir iš lauko gėlių vainikais vainikuotas pareis namo, prisės prie stalo kur mes, iš nuovargio apsalę žiūrėsim į sunkias rankas ir siaus mus vakaras šakotas (jo ūksmėje klausiaus kadais kaip šaukia mus, bet ne vardais) žolynais stalas bus nuklotas ir bus nedaloma, bus viena ir mūsų valandos, ir dienos ir mes žiūrėsime apsalę kaip duoną duonriekis sujungia

Vilnius, 1985.VIII.6

Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 59;
Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas. Iš naminio audimo dainos: kompozicija poeto balsui ir skambančiai gausai / Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Kronta, 2005. – P. 76–77. – Priedas: kompaktinė plokštelė [Braziūnas, Vladas; Klova, Algirdas; folkloro grupė Vydraga];
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, grojami folkloro grupės Vydraga (vadovas Algirdas Klova);
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 15.