Vladas Braziūnas


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

nošvesėjoms

gymėnės', gėñt's mėliáus' mėnūle švies pėlnõj ãkmenė žẽmė kėlnój tomsybiu karvẽlė lãs maĩnas švies on myre làdэ akys' soblyks' prãrasto ongelystė vaĩkos po balsa tyrs laĩks atlэks kėp žiūrke ė šiepes' – tuoj šóks on véida káulu jėgo ė šiorpo on kreĩdo, on kreĩdo siorb' bálts ès ė atláidės' – prė kàpu tvõros paláidos

Vilnius–Radviliškis–Fabijoniškės, 1992–1996

Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos: [eilėraščiai aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 10. – Priedas: kompaktinė garso plokštelė (CD; tarminius eilėraščius skaito autorius). – Kn. taip pat: paties autoriaus filologinis (ne poetinis) eilėraščių vertimas į bendrinę lietuvių kalbą.


Vladas Braziūnas

nušviesėjimas


giminės, gentys mieliausie mėnulio šviesa pilnoji akmenys žemę kilnoja tamsybių karveliai lesa mainos šviesa į myrio ledai akyse sublyksi prarastą angelystę vaikausi po balso tyrus laikas atbėga it žiurkė šiepiasi – šoks į veidą kaulų jėgą ir šiurpą į kreidą, į kreidą siurbia baltas esu ir atleidęs kapų patvory palaidos

Fabijoniškės, 1992.XII.24–1996.IV.2

Braziūnas, Vladas. Ant balto dugno: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – P. 69;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 130. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.63) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas;