Vladas Braziūnas


Translated by Antanas Danielius

a bifurcate candlestick received as a present

1. the guardian angel, roughly made by a convict, from my bookshelf (as if from the Bernardinai pulpit he would listen, how Somebody in his hollow breast creates unlimited space and fulfillment) is silent, the one he failed to guard is again, again behind bars, the hunchbacked recidivist serpent does not care a fig any more 2. we, too, shall be poured into the falling-in well, we shall talk with Bernotas below ground, with grit, with mould, a labourer will water the swinging sweep from the socket of the perished Bėris, sinkholes will widen from surprise, white with Christmas snow – the brimful crib, the bifurcate crowns of trees will bloom, two candles, the blinking of snow goldfinches will sting and ache till Latvia Bernardinai – a church of St. Bernardin in Vilnius. Bernotas – maybe the Lithuanian poet Albinas Bernotas (b.1934). Bėris – a popular name for a horse.

Braziūnas, Vladas. Poems: Personal pronouns: i [; p. 116–117]; you [tu, p. 117]; he [jis; p. 117–118]; we [mes; p. 118]; last night I dreamed for the first time [šiąnakt pirmąkart sapnavau; p. 118–119]; Vilnius Classicism [Vilniaus klasicizmas; p. 119–120]; the old man and the sea [senis ir jūra; p. 120]; "starlings and little birds of hollow…" [„špokai ir mažieji uoksų paukšteliai …”; p. 121]; a bifurcate candlestick received as a present dovanota dviguba žvakidė; p. 121–122]; everything will be a dream about [visa bus sapnas apie; p. 122]; the root [šaknis; p. 122–123] / Translated by A.Danielius // Vilnius: Lithuanian literature, culture, history. - 2001. - Summer. - P. 116–123. www.culture.lt/vilnius/vilnius2001-1/116psl.htm

Vladas Braziūnas

dovanota dvišaka žvakidė

1. grumblotas – kalinio darbo – angelas sargas nuo mano knygų lentynos (lyg nuo Bernardinų sakyklos klausytųs krūtinėj kiauroj kosminėjant Kažinką erdvėjant ir pildantis) tyli jo neišsergėtas vėlek vėlek už grotų kuprotai recidyvistei angiai jau nusispjaut 2. subers – ir mus – į šulnį beužgriūvantį – su Bernotu, kalbėsim po velėna su velenu, trupančiu, su pelėsiu girdys bernas svirtį svyruoklę iš kritusio Bėrio akiduobės plėsis iš nuostabos smegduobės Kalėdų sniego prikritusios lygmalos prakartėlės, žydės dvišakos lajos, dvi žvakės sniego dagilių mirksėjimas gils gels ligi Latvijos

1998.VIII.15–2001.III.10

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.43.