Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

Group portrait


for Algimantas Aleksandravičius the final beginning: apparitions – the waters glide the frightened mood, hasps closed hard, the palm into a cupped hand, a convulsive fist, fist of women, go out, look, the stains of lightheat try to converse with the meditating, it seems, all finding themselves before the lenses, hiding behind a mask, float to the zone of obscurity, the author waits for rain, perhaps it will wash clean, float on its streams the washed the naked, the uncomforted, the untranslatable into language familiar to us, all that matters is the light coming from the final darkness, only the eye only half an eye illuminating half a glance sinks into an infant’s body, wrinkles, wrinkled clouds filled with rain, undrained, the relationship subjective causal connections but invisible, ocular pressure rises the flood rises, the ebbtide explodes, carries us away

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. Group Portrait / Translated by Jonas Zdanys // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. – Vilnius: Vaga, 2002. - P. 293. – Competition for the most photographic Poem. III place.


Vladas Braziūnas

grupinis portretas


Algimantui Aleksandravičiui paskutinė pradžia: vaidenasi – vandenys sklendžia išsigandusi nuosaka, sklendės kietai užšautos, delnas į saują, mėšlungišką kumštį, moteris kumši, išeik pažiūrėk, šviesokaitos dėmės mėgina susikalbėti su medituojančiais, regis, visi atsidūrę prieš objektyvą, slepias už kaukės, plaukia į neryškumo zoną, autorius laukia lietaus, gal atplaus, atplukdys čiurkšlėmis išsipraususius nuogus, neguodžiamus, nebeišverčiamus į mums suprantamą kalbą, svarbi tik šviesa atsklindanti iš tamsumos paskutinės, tik akį tik pusę akies, pusę žvilgsnio apšvietusi grimzta į kūdikio kūną, raukšles, susiraukšlijusius debesis neišsilijusius, neišsisakiusius, santykis subjektyvus priežastingi ryšiai, bet nematomi, kyla akispūdis potvynis kyla, atoslūgis sprogsta, nusineša mus

Fabijoniškės, 2000.XI.29–XII.1

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.128;
Braziūnas, Vladas. Geltonas žiburys [elektroninė knyga] / Į lenkų kalbą vertė Teresa Dalecka = Żółte światło / Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka. – Skopjė: Blesok, 2003. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.IV.5): http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=mac (lietuvių k.); http://www.e-knigi.com.mk/01poetry/braziunas/04/sodrzini.asp?lang=eng (lenkų k.);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 218. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.24) eilėraštį skaito autorius.