Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Saulė kelia savo kopėčias Virš deltos Lietus ir vėjas Daug anksčiau

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.