Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Vos tiktai atsiskyręs Nuo savo šešėlio Kormoranas Apleidžia Uolą

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Sninga Baltomis plunksnom Pūkinė tyla Švieži plėšikautojų Pėdsakai

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Įplėša Tolumoj Tiesi linija Bretanės jūros horizontas

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Saulė kelia savo kopėčias Virš deltos Lietus ir vėjas Daug anksčiau

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Dumblotas sūriõs Deltos vanduo Šios žemės Veidrodis

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Kai žuvėdra Ir jos šešėlis Susilieja Upėj Slėpkitės žuvys

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 12.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Paskui ką Šitaip skuba Laivavilkių keliu Nebylūs ir abejingi Paskui dumblyne Žvejojantį garnį Ar paskui kylančią saulę Kraujuojančią upėn? – Paskui savo jaunystę pradingusią Be abejonės Veltui

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Žiemos pakrantėj Pilvus išvertę Lukštai susenę Žiovulingai godoja Metus išmirusius

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Deltoj potvynio apsemta uola Rusvas lavos srautas Dumblo viduryje

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Kaip kad herbe Ant pinigo Kormoranas Ant savo uolos

Peru, Fañch. Į sūriąją deltą [eilėraščiai] / Iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas // Rytai. – 2006. – Nr. 1 (pirmas pusmetis). – P. 14.

Syndicate content