Fañch Peru


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Vos tiktai atsiskyręs Nuo savo šešėlio Kormoranas Apleidžia Uolą