Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys

The Joy of Daydreams


half the sky is covered with snow clouds, the other drips with rainbows water returns to wells after the droughts snow-dusted cows bellow in the fields and the longest line on the far horizon breaks banging against the blue forest your blossoming skin, the green linden’s white wood bursts into flame under throbbing fingers, on the border sparrows fight with the souls of hop blossoms wind shuffles outside the door, plucks at mosses, grasps at wet timbers and I don’t know if I should cry or laugh, because I don’t understand premature snow nor why it melts so traitorously when I holding on to immutable time, so I would not drive to tears what I drank in with milk, what I believe, the petal from your once-upon-a-time letter walks there and back, unclear, unequal to what was given, how what was created there, when the stove hisses and goes out and last year’s cranes or geese scurry in flocks toward the rainbows, do not consider flying away, on Aisetas the thin ice-coat crackles, only a half day like this or half a life remaining

Fabijoniškės, 2003.I.6–9Vladas Braziūnas

svajonių džiaugsmas


pusę dangaus apgožę snieginiai debesys, kitoj vaivorykštėm varva vandva po sausrų į šulnius sugrįžta laukuose mūkia apsnigtos karvės ir ilgiausia eilutė toli horizonte sulūžta atsitrenkus į mėlyną mišką žiedlapėjanti tavo oda, žaliõs liepos balsva mediena suliepsnoja po spurdančiais pirštais, pasieny zvirbuliai pešas su spurglių sielom šliurinėja vėjas už durų, pešioja samanas, grabinėjas šlapių sienojų o neišmanau, verkti ar juoktis, kad neišmanau nei sniego nelaikšio nei ko jis taip išdavikiškai tirpsta kai aš įsikibęs nekintamo laiko, kad tik nepravirkčia ką su pienu įgėręs, ką įtikėjęs, žiedlapėlio iš tavo kadaisinio laiško vaikšto tenai ir atgal, neaišku, nelygu kiek duota buvo, kaip seikėta ką ten kūryba, kai krosnis tik šnypščia ir gęsta ir gervės ar žąsys pernykštės blaškos vaivorykščių pusėj pulkais, nė nemano išskristi, ant Aiseto treška plonytė luobelė, tik pusdienį šitaip ar pusę gyvenimo likusio

Fabijoniškės, 2003.I.6–9

Literatūra ir menas. – 2003. – Spalio 10. – P. 5. – Vieno anoniminio eilėraščio vandens tema konkursas: I vieta;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 260. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.53) eilėraštį skaito autorius.